Participativní Rozpočet města Sadská (2018)

V letošním roce spouštíme v Sadské pro své obyvatele již druhý ročník participativního rozpočtu. Občané Sadské i letos sami díky participativnímu rozpočtu rozhodnou o tom, co radnice na své náklady vybuduje nebo opraví.

Zastupitelé města Sadská odsouhlasili pro letošní ročník k rozdělení mezi několik projektů podaných obyvateli vyčlenit částku 220 000 Kč. Nutné je pouze dodržet podmínku, že částka na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 50% z rozpočtu, tzn. 110 000 Kč a projekt musí být realizovatelný během jednoho roku. Musí se jednat o projekt investiční, nikoliv o podporu činnosti organizace nebo spolku. Na to slouží finance z individuálních grantů, které se každoročně rozdělují.

Duben-2018 – Podávání návrhů občany

V této etapě bude moci každý občan Sadské starší 16 let zasílat své návrhy prostřednictvím elektronické pošty přímo koordinátorovi projektu nebo podávat písemně na podatelnu radnice k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Autor každého projektu musí získat podpisy minimálně 2 „garantů“, kteří jeho projekt podporují. Současně byl také již spuštěn nový web projektu http://www.paro-sadska.cz , na kterém se dozvíte všechny podrobnosti.

 

Jak podat návrh

Návrh může podat každý obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) města Sadská. Pokud tedy máte nějaký nápad, pak stačí stáhnout si formulář ze záložky dokumenty, případně si jej také můžete vyzvednout na podatelně a vyplnit a poslat na email: koordinator@mesto-sadska.cz, nebo donést na radnici do podatelny.

Základní pravidla pro navrhovatele:
• Realizace projektu musí být v kompetenci města.
• Projekt musí být realizován na pozemcích nebo majetku města Sadská.
• Náklady na projekt nesmí přesáhnout 110.000,- Kč.
• Projekt musí být realizovatelný do konce kalendářního roku 2018.
• Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny.
• Návrh musí být formálně správně proveden.
• Návrh projektu musí podpořit alespoň dva občané Sadské starší 18 let (Garanti).
• Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden projekt.

 

Květen-2018 – Kontrola, schvalování, upřesnění a prezentace podaných návrhů

V této fázi dojde k prověření realizovatelnosti jednotlivých. Vyřazeny budou jen projekty, které jsou nerealizovatelné, např. z důvodů majetkových vztahů, nebo podobných překážek. Cílem je pustit co nejvíce projektů do dalšího hlasování. Předkladatelé návrhů pak s koordinátorem projektu, své návrhy „dopilují“ do výsledné podoby určené k následné veřejné prezentaci a hlasování.

 

Červen 2018 – Výběr návrhů a hlasování

O návrzích bude veřejnost hlasovat. Hlasování bude letos probíhat pouze papírovou formou. Možnost hlasovat pro vybraný projekt mají obyvatelé Sadské starší 16 let. Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. To znamená, že letos bude možné v hlasování podpořit dva návrhy a u jednoho hlasovat proti.


 

Červenec 2018 – Vyhodnocení a zahájení realizace vybraných návrhů

Projekty, které získají v hlasování největší podporu občanů, budou následně realizovány, buď vlastními kapacitami obce, nebo prostřednictvím dodávky služeb vybranými společnostmi. Zároveň dojde k vyhodnocení průběhu celého projektu a přípravě plánů na další rok.


 

Co nám v našem městě chybí? Co bychom mohli společně vylepšit? Znovu máme možnost podělit se o své nápady se sousedy, přáteli, ostatními obyvateli a zastupiteli města. Díky nám tak může být naše Sadská zase o něco lepším místem k životu.