Participativní Rozpočet města Sadská (2017)

V letošním roce spouštíme v Sadské pro své obyvatele participativní rozpočet. Přidáváme se tak k prvním obcím v České republice, které chtějí rozhodování o rozpočtu ještě více přiblížit lidem. Občané Sadské sami díky participativnímu rozpočtu rozhodnou o tom, co radnice na své náklady vybuduje nebo opraví.

Ještě jednou si tedy připomeneme, co si pod pojmem participativní rozpočet představit…
Srozumitelně, jasně a jednoduše – participativní rozpočet umožňuje, aby se občané přímo zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, a obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co konkrétně chtějí ve své obci změnit a jak. Návrhy pak radnice posoudí z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.
Zastupitelé města Sadská v prvním ročníku odsouhlasili k rozdělení mezi několik projektů podaných obyvateli vyčlenit částku 220 000 Kč. Nutné je pouze dodržet podmínku, že částka na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 50% z rozpočtu, tzn. 110 000 Kč a projekt musí být realizovatelný během jednoho roku. Musí se jednat o projekt investiční, nikoliv o podporu činnosti organizace nebo spolku. Na to slouží finance z individuálních grantů, které se každoročně rozdělují.

Leden-únor 2017 – Informační kampaň

Dozvíte se všechny detaily spojené s přípravou rozpočtu od začátku do konce; tj.-, podmínkami vaší vlastní účasti, možnosti spolupráce s koordinátorem, pravidly pro podávání návrhů, způsobu ověření jejich realizovatelnosti a závěrečného hlasování. Právě nyní čtete první článek naší informační kampaně. Současně bude také spuštěn web projektu a na úvodním veřejném setkání začneme diskutovat o tom, co a jak zahrnout do našeho participativního rozpočtu.

 

Únor- březen 2017 – Podávání návrhů občany

V této etapě bude moci každý občan Sadské starší 16 let zasílat své návrhy prostřednictvím elektronické pošty přímo koordinátorovi projektu nebo podávat písemně na podatelnu radnice k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Autor každého projektu musí získat podpisy minimálně 2 „garantů“, kteří jeho projekt podporují. S pravidly pro podání návrhů budete podrobně seznámeni v příštím čísle.

 

Březen-květen 2017 – Kontrola a schvalování podaných návrhů

V této fázi dojde k prověření realizovatelnosti jednotlivých návrhů odborníky z radnice. Vyřazeny budou jen projekty, které jsou nerealizovatelné, např. z důvodů majetkových vztahů, nebo podobných překážek. Cílem je pustit co nejvíce projektů do dalšího hlasování. Nad realizovatelnými projekty se setkáme zhruba v polovině dubna. Na tomto setkání budeme diskutovat o případných změnách či připomínkách, které byste případně navrhovatelům doporučili. Předkladatelé návrhů pak s koordinátorem projektu, své návrhy „dopilují“ do výsledné podoby určené k následné veřejné prezentaci a hlasování.

 

Květen 2017 – Veřejná prezentace finálních návrhů

Autoři nápadů budou mít možnost prezentovat své návrhy veřejnosti, aktivně propagovat svůj návrh a seznámit s ním ostatní občany. Jednotlivé projekty budou představeny kromě webu projektu i formou výstavy.


 

Červen 2017 – Výběr návrhů a hlasování

O návrzích bude veřejnost hlasovat. Hlasování bude probíhat elektronickou i papírovou formou. Možnost hlasovat pro vybraný projekt mají obyvatelé Sadské starší 16 let. Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1.


 

Červenec 2017 – Vyhodnocení a zahájení realizace vybraných návrhů
Projekty, které získají v hlasování největší podporu občanů, budou následně realizovány, buď vlastními kapacitami obce, nebo prostřednictvím dodávky služeb vybranými společnostmi. Zároveň dojde k vyhodnocení průběhu celého projektu a přípravě plánů na další rok.


 

Město Sadská na participativním rozpočtu spolupracuje se společností Agora Central Europe, která má bohaté zkušenosti se zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů ve veřejné správě. Zapojte se do tohoto projektu stejně jako obyvatelé Brna, Prahy 10, Prahy 3, Ostravy, Zbraslavi nebo Mnichovic a využijte možnost rozhodovat o rozdělení části peněz z městského rozpočtu. Díky participativnímu rozpočtu a aktivní účasti obyvatel mají na Zbraslavi např. nové zastávky hromadné dopravy či vybudovánu nájezdovou rampu do klubu aktivního stáří, na Praze 10 bylo upraveno okolí metra Strašnická či okolí výklenkové kapličky v Malešicích, Sadská bude dalším městem zapojeným do participativního rozpočtování.

Zamyslete se nad tím, co Vám ve Vašem městě chybí nebo co by se mohlo zlepšit. Bude Vás to stát pár minut při vyplňování dotazníku. Využijte možnosti podělit se o své nápady se sousedy, přáteli, ostatními obyvateli a zastupiteli města. Vybrán může být zrovna Váš návrh a díky němu naše Sadská může být zase o něco lepším místem k životu. To za to stojí, ne?